logo

07:30 | 11:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:30

Kaplica w Strupinie Dużym

11:00 ndz. | 18:00 pn.-sob.

Transmisja na Youtube

logo

07:30 | 11:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:30

Kaplica w Strupinie Dużym

12:30

Kaplica cmentarna

Kapłani

Ks. Proboszcz Andrzej Majchrzak – święcenia kapłańskie przyjął 10 grudnia 1988r., mgr teologii, jest Kanonikiem honorowym kapituły lubelskiej i Kanonikiem honorowym kapituły chełmskiej, członek Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnosprawnym WTZ w Chełmie,  jest proboszczem naszej parafii od 01 lipca 2016r.

email – andrzej.majchrzak64@gmail.com

 

Ks. Mariusz Kruk – święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2007r., mgr teologii, moderator diecezjalny ds. animacji misyjnej młodzieży, katecheta w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, katecheta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Chełmie, jest wikariuszem naszej parafii od 01 lipca 2016r.

email – kruk93@wp.pl,