logo

07:00 | 10:30

12:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:00

Kaplica w Strupinie Dużym

logo

07:00 | 10:30

12:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:00

Kaplica w Strupinie Dużym

Kapłani

Ks. Proboszcz Krzysztof Maksymowicz – święcenia kapłańskie przyjął w 17 grudnia 1983r., mgr teologii, jest Kanonikiem honorowym Kapituły lubelskiej,  jest proboszczem naszej parafii od 01 lipca 2021r.

email – k.maksymowicz1@wp.pl

Ks. Tomasz Milo – święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 2009r., mgr teologii, katecheta w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, jest wikariuszem naszej parafii od 01 lipca 2022r.

email – tomaszmilo@gmail.com