logo

07:00 | 10:30

12:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:00

Kaplica w Strupinie Dużym

logo

07:00 | 10:30

12:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:00

Kaplica w Strupinie Dużym

Kapłani

Ks. Proboszcz Krzysztof Maksymowicz – święcenia kapłańskie przyjął w 17 grudnia 1983r., mgr teologii, jest Kanonikiem honorowym Kapituły lubelskiej, dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnosprawnym WTZ w Chełmie,  jest proboszczem naszej parafii od 01 lipca 2021r.

email – k.maksymowicz1@wp.pl

Ks. Mariusz Kruk – święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2007r., mgr teologii, moderator diecezjalny ds. animacji misyjnej młodzieży, katecheta w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, katecheta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Chełmie, jest wikariuszem naszej parafii od 01 lipca 2016r.

email – kruk93@wp.pl,