logo

07:00 | 10:30

12:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:00

Kaplica w Strupinie Dużym

logo

07:00 | 10:30

12:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:00

Kaplica w Strupinie Dużym

Grupy parafialne

Schola Dziecięca

Miejsce dla dzieci i młodzieży, która chce wielbić Boga śpiewem. To także szansa na pierwsze przygody z muzyką i publicznością. Zapraszamy w każdą sobotę na godz. 16:00 w salce pod kościołem.

Koła Różańcowe

Koła Żywego Różańca to wspólnoty osób modlących się codziennie, rozważających tajemnice z życia Jezusa i Maryi.

Rada Parafialna

Rada Parafialna to wybrani przez parafian, przedstawiciele, pomagający Księdzu Proboszczowi w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania parafii. Obecny skład Rady Parafialnej liczy 31 osób.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Kościół bez młodych nie byłby tym samym Kościołem. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży daje szansę na rozwój młodych ludzi w duchu postawy chrześcijańskiej. Spotkania odbywają w każdy piątek o godz. 19:00 w salce pod kościołem.

Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Ministranci i lektorzy

Liturgiczna Służba Ołtarza to inaczej mówiąc ministranci i lektorzy. Ci, którzy służą Bogu i są najbliżej świętych tajemnic, które przez konkretne znaki, gest i postawy, pomagają wiernym odkrywać Boga.

Zapraszamy odważnych i kochających Pana Jezusa chłopców, którzy pragną mu służyć przy najświętszych czynnościach. To wielki zaszczyt, ale i poważne zobowiązanie.

Serdecznie zapraszamy na spotkania ministranckie w każdy wtorek o godz. 17:00 w kościele parafialnym.

Krąg biblijny

Krąg Biblijny to grupa osób spotykających się co tydzień w niedziele o godz. 19:00 w salce na plebanii. Celem tej grupy jest pogłębianie wiedzy o Piśmie Świętym i rozważanie Słowa Bożego. W ten sposób bardziej odkrywamy, czego pragnie od nas Bóg i słyszymy Jego głos w naszych sercach.