logo

07:00 | 10:30

12:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:00

Kaplica w Strupinie Dużym

logo

07:00 | 10:30

12:00 | 18:00

Kościół parafialny

09:00

Kaplica w Strupinie Dużym

O parafii

   

Parafia Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Chełmie

Początki parafii w obecnym kształcie sięgają 1993 roku, kiedy to decyzją władz kościelnych kaplica została podniesiona do rangi kościoła parafialnego, zachowując dotychczasowe wezwanie. Pierwszym proboszczem nowej parafii został Ksiądz Kazimierz Malinowski. Skromny obiekt posiadający około 100 m2, w ograniczony sposób zaspokajał potrzeby duszpasterskie parafii, której obszar obejmował wydzielone tereny należące dotychczas do parafii Mariackiej, parafii Św. Ducha oraz parafii Chrystusa Odkupiciela. Do parafii przyłączono także obok okolicznych ulic, miejscowości takie jak: Strupin Mały, Strupin Duży, Strupin Łanowy oraz część Pokrówki. Już w 1994 r. podjęto decyzje o rozbudowie świątyni. Projekt przygotowany przez Chełmskich architektów Wojciecha Palkę i Jana Kołodziejczyka przewidywał dobudowanie nowej nawy głównej od strony południowej i kruchty zwieńczonej trójkondygnacyjną wieżą o wysokości 30 m. Kształt zewnętrzny miał nawiązywać do istniejącego obiektu. W 1996 r. arcybiskup lubelski Bolesław Pylak dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego nowej świątyni.

Rozbudowa świątyni nie rozwiązała wszystkich problemów liczącej blisko trzy tysiące wiernych wspólnoty. Obok uporządkowania otoczenia kościoła, w 2004 roku przystąpiono do budowy domu parafialnego, usytuowanego nieopodal południowo-wschodniego narożnika świątyni. Pracami kierował Ks. Jan Karaś, pełniący funkcję proboszcza w latach 2003 – 2010.

W 2010 r. Ks. Arcybiskup Józef Życiński mianował na urząd proboszcza Ks. Krzysztofa Krakowiaka. Ks. Krakowiak podczas swojej sześcioletniej pracy doprowadził do pełnego stanu używania domu parafialnego, wyłożył wokół świątyni chodniki z kostki brukowej i w 2015 roku pomalowano kościół wewnątrz.

W czerwcu 2016 roku proboszczem parafii został Ks. Andrzej Majchrzak.

 

Odpusty parafialne:

Pierwszy odpust jest zawsze w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po Wielkanocy), a drugi odpust w najbliższą niedzielę wspomnienia Matki Bożej Ostrobramskiej – 16 listopada.